Ba cách nâng cao khả năng nói tiếng Anh - dofaq.co
nam anh

Ba cách nâng cao khả năng nói tiếng Anh

VnExpress - 12 Aug 2019
Nhưng điều này không đơn giản khi bạn sống ở Việt Nam. Một phương pháp bạn có thể áp dụng là nói về nội dung mà mình vừa nghe. Ví dụ, sau khi nghe một bài phát biểu về kinh doanh bằng tiếng Anh, bạn có thể tóm tắt lại bài nói ấy bằng ngôn ngữ của ...

What's New