Bài cúng Rằm tháng 7 theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam - dofaq.co
văn khấn cúng rằm tháng 7

Bài cúng Rằm tháng 7 theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Soha - 14 Aug 2019
Văn khấn thần linh theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam: Nam mô A Di Đà Phật (3 lần). Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả. Hôm nay là ngày Rằm ...

What's New