Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám ... - dofaq.co
thủ tướng phạm minh chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết hơn nữa để đẩy lùi đại dịch và xử lý các vấn đề toàn cầu - Hoạt động của lãnh đạo bộ - Cổng thông tin Bộ Y tế

Bộ Y tế - 01 Sep 2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết hơn nữa để đẩy lùi đại dịch và xử lý các vấn đề toàn cầu - Hoạt động của lãnh đạo bộ - Cổng thông tin Bộ Y tế  ...

What's New