T, t là chữ thứ 20 trong phần nhiều chữ cái dựa trên Latinh và ... - dofaq.co

What's New