Moon Jae-in (Hangul: 문재인; Hanja: 文在寅;... - dofaq.co
moon jae in

Moon Jae-in (Hangul: 문재인; Hanja: 文在寅;...

wikipedia - 11 May 2022
Moon Jae-in (Hangul: 문재인; Hanja: 文在寅; Hán-Việt: Văn Tại Dần, phát âm tiếng Triều Tiên: [mun.dʑɛ̝.in], sinh ngày 24 tháng 1 năm 1953) là Tổng thống thứ 12 và đương nhiệm của Đại Hàn Dân Quốc.[2][3][4]

What's New