Theo G. Taboulet[7] thì tàu Forbin đưa sứ bộ rời Huế vào ngày ... - dofaq.co
hòa ước nhâm tuất (1862)

Theo G. Taboulet[7] thì tàu Forbin đưa sứ bộ rời Huế vào ngày ...

wikipedia - 10 Jan 2022
Theo G. Taboulet[7] thì tàu Forbin đưa sứ bộ rời Huế vào ngày 28 tháng 5 năm 1862, đến Sài Gòn vào ngày 3 tháng 6 năm 1862, qua ngày 5 tháng 6 năm 1862 (9 tháng 5 âm lịch năm Nhâm Tuất) thì hai bên ký bản hòa ước trên tàu chiến Duperré của Pháp đậu ở bến Sài Gòn.

What's New