Thánh Valentine (tiếng Ý: San Valentino, tiếng Latin: Valentinu... - dofaq.co
14 tháng 2

Thánh Valentine (tiếng Ý: San Valentino, tiếng Latin: Valentinu...

wikipedia - 13 Feb 2020
Thánh Valentine (tiếng Ý: San Valentino, tiếng Latin: Valentinus), chính thức là Thánh Valentine thành Rome (Saint Valentine of Rome), là một vị thánh La Mã thế kỷ thứ 3 được truy niệm rộng rãi vào ngày 14 tháng 2 và kể từ thời Trung cổ gắn liền với truyền thống của tình yêu lãng mạn.

What's New