ก่อนจะซ้ำรอย 'โรงพยาบาลบี.แคร์' คนไทยต้องรู้สำนึกสาธารณะ! - dofaq.co
โรงพยาบาลบี.แคร์

ก่อนจะซ้ำรอย 'โรงพยาบาลบี.แคร์' คนไทยต้องรู้สำนึกสาธารณะ!

กรุงเทพธุรกิจ - 26 Feb 2020
จากกรณีข้อชี้แจงจาก “โรงพยาบาลบี.แคร์” เกี่ยวกับผู้ป่วยที่ปกปิดและปฏิเสธประวัติการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อโรค Covid-19 ส่งผลให้บุคลากรโรงพยาบาลฯ ...

What's New