ในปัจจุบัน เซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทย มีจำนวนประมาณ 8,000 สาขา (ณ เดือ... - dofaq.co
เซเว่น อีเลฟเว่น

ในปัจจุบัน เซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทย มีจำนวนประมาณ 8,000 สาขา (ณ เดือ...

wikipedia - 18 Sep 2019
ในปัจจุบัน เซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทย มีจำนวนประมาณ 8,000 สาขา (ณ เดือนตุลาคม 2557)[ต้องการอ้างอิง] เฉพาะในกรุงเทพมหานครมีมากกว่า 500 สาขา รองลงมาคือชลบุรี มีมากกว่า 200 สาขา ซึ่งไทยมีสาขามากเป็นอันดับ 4 รองจาก เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นตามลำดับ นอกจากนี้ ยังถือเป็นร้านค้าปลีกที่มีเครือข่ายมาก โดยมียอดขายเฉลี่ย 65,019 บาท ต่อวันต่อสาขา

What's New