ปลัดคลังแจ้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ ... - dofaq.co
อาการไวรัสโคโรน่า 2019

ปลัดคลังแจ้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ ...

ประชาชาติธุรกิจ - 26 Feb 2020
วันที่ 25 ก.พ.63 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ออกประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ว่า ...

What's New