สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (อังกฤษ: Queen Victoria) ทรงครองราช... - dofaq.co
หลัก 6 ประการของคณะราษฎร

สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (อังกฤษ: Queen Victoria) ทรงครองราช...

wikipedia - 03 Dec 2021
สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (อังกฤษ: Queen Victoria) ทรงครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักรในช่วงระหว่าง 20 มิถุนายน ค.ศ. 1837 - 22 มกราคม ค.ศ. 1901 ทรงมีสายพระโลหิตสืบทอดมาเป็นเชื้อพระวงศ์ทั่วยุโรป (ยกเว้น เนเธอร์แลนด์) เช่น จักรพรรดิวิลเฮ็ล์มที่ 2 แห่งเยอรมนี หรือ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เป็นต้น จนได้รับพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จย่าแห่งยุโรป" (Grandmother of Europe)

What's New