“ศุภชัย”ยันไม่กล่าวปิดอภิปรายไม่มีผลต่อการลงมติ - dofaq.co
ศุภชัยโพธิ์สุ

“ศุภชัย”ยันไม่กล่าวปิดอภิปรายไม่มีผลต่อการลงมติ

สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น - 27 Feb 2020
"ศุภชัย" ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดห้องประชุมสภา ด้วยเครื่องพ่นละอองฝอยจากเยอรมัน มั่นใจฆ่าเชื้อโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ยันไม่กล่าวปิดอภิปรายไม่มีผลต่อการลงมติ.

What's New