สมเด็จพระบรมราชาธิราช (ที่ 1) หรือ ขุนหลวงพ่องั่ว เป็นพ... - dofaq.co
รายชื่อประเทศในทวีปอเมริกาเหนือเรียงตามผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ราคาตลาด)

สมเด็จพระบรมราชาธิราช (ที่ 1) หรือ ขุนหลวงพ่องั่ว เป็นพ...

wikipedia - 03 Feb 2023
สมเด็จพระบรมราชาธิราช (ที่ 1) หรือ ขุนหลวงพ่องั่ว เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในราชวงศ์สุพรรณภูมิที่ได้ครองกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1916 — 1931 รวมเป็นระยะเวลา 18 ปี พระองค์เป็นพระเชษฐาของพระมเหสีในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) และเป็นพระมาตุลา (ลุง) ของสมเด็จพระราเมศวร

What's New