มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อังกฤษ: Ramkhamhaeng University; ชื่อย่อ: ... - dofaq.co
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อังกฤษ: Ramkhamhaeng University; ชื่อย่อ: ...

wikipedia - 06 Feb 2023
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อังกฤษ: Ramkhamhaeng University; ชื่อย่อ: ม.ร. - RU) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาในประเทศไทย ซึ่งรับบุคคลเข้าศึกษาโดยไม่สอบคัดเลือกและไม่จำกัดจำนวน ทำการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา อันเป็นระบบเดียวกับมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองในอดีต

What's New