กระบวนการฟาโกไซโทซิส (อังกฤษ: phagocytosis แปลตรงตัวแปลว่า "การ... - dofaq.co
ฟาโกไซโทซิส

กระบวนการฟาโกไซโทซิส (อังกฤษ: phagocytosis แปลตรงตัวแปลว่า "การ...

wikipedia - 14 Jan 2022
กระบวนการฟาโกไซโทซิส (อังกฤษ: phagocytosis แปลตรงตัวแปลว่า "การกินเซลล์") หรือการกลืนกินของเซลล์[1] คือรูปแบบหนึ่งของการย่อยอาหารในเซลล์ หรือเอนโดไซโทซิส (endocytosis) โดยที่อนุภาคขนาดใหญ่ (อาจเป็นสิ่งแปลกปลอมหรืออาหาร) ถูกโอบล้อมรอบโดยเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ (ส่วนมากจะใหญ่กว่าอนุภาคที่ทำการโอบ) และถูกนำเข้าไปอยู่ภายในเซลล์ (คล้ายกับการกิน) เพื่อทำให้อนุภาคกลายเป็นฟาโกโซม (phagosome) หรือฟูดแวคิวโอล (food vacuole) ซึ่งก็คือช่องว่างในเซลล์ที่มีอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมบรรจุอยู่นั่นเอง

What's New