สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (อังกฤษ: Panyapiwat Institute of Ma... - dofaq.co
พิธีไหว้ครู

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (อังกฤษ: Panyapiwat Institute of Ma...

wikipedia - 16 Jan 2023
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (อังกฤษ: Panyapiwat Institute of Management) เดิมชื่อสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนในการก่อตั้งจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2550

What's New