พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา นามเดิม พจน์ พ... - dofaq.co
พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา นามเดิม พจน์ พ...

wikipedia - 06 Jan 2022
พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา นามเดิม พจน์ พหลโยธิน เป็นนายทหารปืนใหญ่ รัฐบุรุษ และนายกรัฐมนตรีไทยคนที่สอง เป็นหนึ่งในสี่ทหารเสือผู้ก่อการปฏิวัติสยามในปีพ.ศ. 2475 เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และเป็นผู้ก่อรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลพระยามโนปกรณนิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) ที่พยายามล้มรัฐสภาและนำระบอบกษัตริย์กลับมา

What's New