พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (เกิด 21 มีนาคม 2497) ชื่อเล่น ตู่... - dofaq.co
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (เกิด 21 มีนาคม 2497) ชื่อเล่น ตู่...

wikipedia - 22 Jan 2022
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (เกิด 21 มีนาคม 2497) ชื่อเล่น ตู่ เป็นนักการเมืองและนายทหารบกชาวไทย หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งก่อรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 และเป็นคณะรัฐประหารที่ปกครองประเทศไทยในปี 2557 ถึง 2562 เป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 29 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบัน

What's New