ธ.ก.ส.ประจวบเร่งจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร - dofaq.co
ธ.ก.ส www เยียวยาเกษตรกร com

ธ.ก.ส.ประจวบเร่งจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร

สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น - 19 May 2020
ธ.ก.ส.ประจวบเร่งจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรรายละ 15,000 บาท กลุ่มแรกกว่า 15,830 ราย วงเงิน 79.15 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จไม่เกิน 26 พ.ค.63. 18 พฤษภาคม 2020 - 17:53.

What's New