สมุทรปราการ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของ ประเทศไทย และยังเป็นจั... - dofaq.co
จังหวัดสมุทรปราการ

สมุทรปราการ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของ ประเทศไทย และยังเป็นจั...

wikipedia - 19 Aug 2019
สมุทรปราการ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของ ประเทศไทย และยังเป็นจังหวัดใน เขตปริมณฑล ของ กรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดโดย พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489

What's New