Antikroppar eller immunglobuliner är Y-formade proteiner... - dofaq.co
antikropp

Antikroppar eller immunglobuliner är Y-formade proteiner...

wikipedia - 09 Jul 2020
Antikroppar eller immunglobuliner är Y-formade proteiner som används av kroppens immunsystem för att upptäcka och identifiera främmande ämnen, till exempel virus, bakterier eller parasiter. Antikroppens funktion är att binda sig till specifika ytmolekyler, antikroppens antigener, på dessa smittämnen och på så sätt göra det möjligt för andra vita blodkroppar och komplementproteiner att eliminera dem från kroppen. Finns detta antigen närvarande, stimuleras kroppen att producera mer av antikroppe

What's New