Ang North Luzon East Expressway ay isang ipinapanukalang mabili... - dofaq.co
north luzon east expressway

Ang North Luzon East Expressway ay isang ipinapanukalang mabili...

wikipedia - 30 Jun 2022
Ang North Luzon East Expressway ay isang ipinapanukalang mabilisang daanan sa pulo ng Luzon sa Pilipinas. Magkakaroon ito ng apat na mga linya at haba na 92.1 kilometro (57.2 milya).[1] Ito ang magiging huling bahagi ng Daang Radyal Blg. 7 (R-7) ng pinag-ugnay na sistemang daang arteryal ng Kamaynilaan.

What's New