Ang Kagawaran ng Agham at Teknolohiya ng Pilipinas (Ingles: Dep... - dofaq.co