Kung ang aklat (Sucesos de las Islas Filipinas) ay nagtagumpay upang ... - dofaq.co
antonio de morga

Kung ang aklat (Sucesos de las Islas Filipinas) ay nagtagumpay upang ...

wikipedia - 30 Jun 2022
Kung ang aklat (Sucesos de las Islas Filipinas) ay nagtagumpay upang gisingin ang iyong kamalayan sa aming nakaraan, na na-bura mula sa iyong memorya, at upang matuwid kung ano ang hindi tama at sinirang-puri, kung gayon hindi ko ito ginawa nang walang kabuluhan, at kasama ito bilang isang batayan, gayunpaman gaano man kaliit ito, magagawa nating pag-aralan ang hinaharap.[9][10]

What's New