Dermed må en gjøre et kompromiss og plassere inntaket slik at produkte... - dofaq.co
vannkraftverk

Dermed må en gjøre et kompromiss og plassere inntaket slik at produkte...

wikipedia - 04 Jun 2020
Dermed må en gjøre et kompromiss og plassere inntaket slik at produktet av både vannmengde og fallhøyde blir størst mulig. En annen faktor er kostnadene ved å bygge vanntunneler eller materialkostnadene med rør. Ut fra dette finner en at det helst bør være en bratt strekning mellom kraftverket og inntaket. Av denne grunnen ble kraftverkene i tidligere tider lagt i forbindelse med fosser, og en snakket om utnyttelse av fossekraft.

What's New