Radikal Portal er et nettsted for politiske nyheter, kommentare... - dofaq.co
radikal portal

Radikal Portal er et nettsted for politiske nyheter, kommentare...

wikipedia - 19 May 2022
Radikal Portal er et nettsted for politiske nyheter, kommentarer og analyse, grunnlagt i 2013. Det er partipolitisk uavhengig, men publiseres fra et venstreorientert ståsted.[1] Nåværende redaktør er Joakim Møllersen, og virksomheten finansieres ifølge nettsidene deres gjennom støtte fra Fritt Ord og donasjoner fra leserne.[2]

What's New