Prosopagnosia (gresk: prosopon = «ansikt», agnosia = «kjenner i... - dofaq.co
prosopagnosi

Prosopagnosia (gresk: prosopon = «ansikt», agnosia = «kjenner i...

wikipedia - 12 Sep 2019
Prosopagnosia (gresk: prosopon = «ansikt», agnosia = «kjenner ikke») er en spesifikk form for agnosi karakterisert av manglende evne til å gjenkjenne ansikter. De som lider av prosopagnosia ser ansikt, men husker dem ikke. Det finnes forskjellige grader av lidelsen, man deler dem ofte inn i tre grupper. Den største gruppen er prosopagnosikere som lider av lett ansiktsblindhet, d.v.s. at de har vanskelig for å huske "nye" ansikter og ofte har problemer med å kjenne igjen folk som de bare har møtt noen

What's New