Oslo bystyre er Oslos kommunestyre og fylkesting og dermed byen... - dofaq.co
oslo bystyre

Oslo bystyre er Oslos kommunestyre og fylkesting og dermed byen...

wikipedia - 12 Sep 2019
Oslo bystyre er Oslos kommunestyre og fylkesting og dermed byens øverste politiske myndighet. Det er den eneste folkevalgte forsamlingen i Norge som er både kommunestyre og fylkesting. Det har 59 medlemmer. Bystyrets hovedoppgaver er å legge hovedlinjene for utviklingen av Oslo og byens kommunale tjenester, inkludert fordelingen av de pengene kommunen har til rådighet.

What's New