Kontantstrøm (engelsk: cash flow – «betalingsstrøm») er et regn... - dofaq.co
kontantstrøm

Kontantstrøm (engelsk: cash flow – «betalingsstrøm») er et regn...

wikipedia - 12 Sep 2019
Kontantstrøm (engelsk: cash flow – «betalingsstrøm») er et regnskapsuttrykk som viser forskjellen mellom bevegelsen av kontanter inn og ut av en bedrift (eventuelt et prosjekt eller et finansielt produkt) i løpet av en regnskapsperiode. Det er vanligvis målt innenfor en spesifisert, endelig tidsperiode. Måling av kontantstrøm kan benyttes til å bestemme avkastningen på og verdien av et prosjekt, å bestemme en bedrifts likviditetsposisjon, og som et alternativt mål på en bedrifts profitt.

What's New