Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 var et lokalvalg i Norg... - dofaq.co
kommunestyre  og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 var et lokalvalg i Norg...

wikipedia - 12 Sep 2019
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 var et lokalvalg i Norge i 2015. Ved valget ble det valgt representanter til alle fylkesting og kommunestyrer i Norge. Valget ble avholdt mandag 14. september 2015. Det enkelte kommunestyre kunne selv vedta at det i kommunen også skulle avholdes valg søndag 13. september 2015. Det var mulig å forhåndsstemme fra 10. august til 11. september 2015.

What's New