Francis Bacon, 1. vicomte St. Albans, (født 22. januar 1561, dø... - dofaq.co
francis bacon

Francis Bacon, 1. vicomte St. Albans, (født 22. januar 1561, dø...

wikipedia - 01 Jul 2020
Francis Bacon, 1. vicomte St. Albans, (født 22. januar 1561, død 9. april 1626) var en engelsk filosof, statsmann, jurist, advokat, forfatter og en pioner av den vitenskapelige metode. Han tjenestegjorde både som riksadvokat (Attorney General) og rikskansler. Selv om hans politiske karriere endte i vanære, fikk han stor innflytelse på ettertiden, særlig som en forkjemper for filosofi og utøver av den vitenskapelige metode under den vitenskapelige revolusjonen.

What's New