Apokope er ikke et fenomen som er begrenset til infinitiver. En mye br... - dofaq.co