Kilogram ialah unit asas jisim dalam Sistem Unit Antarabangsa ... - dofaq.co
kilogram

Kilogram ialah unit asas jisim dalam Sistem Unit Antarabangsa ...

wikipedia - 29 Jun 2022
Kilogram ialah unit asas jisim dalam Sistem Unit Antarabangsa (SI), sistem metrik, yang mempunyai simbol unit kg. Ini adalah ukuran yang digunakan secara meluas dalam sains, kejuruteraan dan perdagangan di seluruh dunia, dan sering disebut kilo dalam ucapan sehari-hari.

What's New