Khulafa ar-Rasyidin atau Khulafa ar-Rasyidun (jamak kepa... - dofaq.co
khulafa al rasyidin

Khulafa ar-Rasyidin atau Khulafa ar-Rasyidun (jamak kepa...

wikipedia - 01 Jun 2020
Khulafa ar-Rasyidin atau Khulafa ar-Rasyidun (jamak kepada Khalifatur Rasyid) bererti wakil-wakil atau khalifah-khalifah yang benar atau lurus. Mereka waris kepimpinan Rasulullah selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad s.a.w.. Perlantikan mereka dibuat secara syura iaitu perbincangan para sahabat atau pilihan khalifah sebelum. Selepas pemerintahan ini, kerajaan Islam diganti oleh kerajaan Ummaiyyah. Khulafa ar-Rasydin terdiri daripada empat sahabat:

What's New