MDMA (שם מלא: 3,4-Methylenedioxymethamphetamine, מכונה ג... - dofaq.co
mdma

MDMA (שם מלא: 3,4-Methylenedioxymethamphetamine, מכונה ג...

wikipedia - 01 Dec 2021
MDMA (שם מלא: 3,4-Methylenedioxymethamphetamine, מכונה גם אקסטזי) הוא סם פסיכואקטיבי סינתטי (מלאכותי) נפוץ ממשפחת האנטקטוגנים. בעוד ש-MDMA הוא גביש או אבקה לבנה בצורתו הטהורה, כדורי ה"אקסטזי" המכילים אותו מגיעים לעיתים אל הצרכן הסופי כטבליות לבליעה המהולות בחומרים נוספים. מנתונים שפורסמו על ידי המנהל האמריקאי לאכיפת חוקי הסמים בין 2009 ל-2013, עולה כי מבדיקות שנערכו נמצא כי 87% מטבליות האקסטזי שנמכרו ברחוב לא הכילו MDMA כלל, אלא בעיקר סמי מרץ סינתטיים אחרים.[1]

What's New