ב-1980 הוחלפה שיטת המיספור בלוחיות הרישוי למספרים בני שבע ספרות, כאשר ... - dofaq.co
לוחית רישוי בישראל

ב-1980 הוחלפה שיטת המיספור בלוחיות הרישוי למספרים בני שבע ספרות, כאשר ...

wikipedia - 01 Jul 2020
ב-1980 הוחלפה שיטת המיספור בלוחיות הרישוי למספרים בני שבע ספרות, כאשר לסיומת (שתי הספרות הימניות) יש משמעות מיוחדת. בשנות השמונים ציינו הסיומות את שנת היצור של הרכב. נוהג זה בוטל ב-1990 והסיומות החלו להיקבע על פי יבואן כלי הרכב, אך לא לפי מפתח קבוע. גם נוהג זה שונה בהדרגה החל משנת 2000 והסיומות החלו שוב לציין שנת ייצור, אף על פי שלא על פי מפתח שנתי קבוע. בטבלה הבאה מפורטות הסיומות של מספרי הרישוי מול שנות היצור ויצרני הרכבים המשויכים אליהן. הטבלה מתייחסת לרכבים פרטיים ומסחריים במדינת ישראל בלבד, ואינה מתייח

What's New