Ο Άγιος Ευφρόσυνος, του οποίου ο βίος αναφέρεται στον Συναξαρισ... - dofaq.co
άγιος ευφρόσυνος ο μάγειρας

Ο Άγιος Ευφρόσυνος, του οποίου ο βίος αναφέρεται στον Συναξαρισ...

wikipedia - 11 Sep 2019
Ο Άγιος Ευφρόσυνος, του οποίου ο βίος αναφέρεται στον Συναξαριστή του αγίου Νικοδήμου του αγιορείτη, καθ' όλην τη ζωή του υπήρξε μάγειρας. Είναι άγνωστο το σε ποια χρονική περίοδο έζησε. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, ο άγιος Ευφρόσυνος θεωρείται ο προστάτης των μαγείρων.

What's New