Oksatsepaami on bentsodiatsepiineihin lukeutuva lääkeaine. Oksa... - dofaq.co