Kun BKT lasketan arvonlisäysmenetelmällä, se tapahtuu vähentämällä yri... - dofaq.co
bruttokansantuote

Kun BKT lasketan arvonlisäysmenetelmällä, se tapahtuu vähentämällä yri...

wikipedia - 08 Jul 2020
Kun BKT lasketan arvonlisäysmenetelmällä, se tapahtuu vähentämällä yrityksen myyntituotoista ostot muilta yrityksiltä ja päädytään markkinahintaiseen bruttoarvonlisäykseen. Arvonlisäyksessä tarkastellaan ja mitataan sitä arvonlisäystä, jonka yritys jalostustoimillaan saa aikaan ostamiinsa tuotantopanoksiin. Esimerkissä näitä ostoeriä ovat materiaaliostot, energiaostot ja ostopalvelut. Kansantalouden tilinpidossa näitä eriä kutsutaan välituotteiksi. Bruttokansantuote lasketaan tuotantoyksiköiden bruttoarvonl

What's New