Wikimedia Commons (zkráceně jen Commons) je projekt Nadace Wiki... - dofaq.co
wikimedia commons

Wikimedia Commons (zkráceně jen Commons) je projekt Nadace Wiki...

wikipedia - 06 Dec 2019
Wikimedia Commons (zkráceně jen Commons) je projekt Nadace Wikimedia, který slouží jako organizované centrální úložiště licenčně volných fotografií, videa, ilustrací, zvuků a dalšího multimediálního obsahu. Tyto soubory jsou zároveň přístupné ze všech projektů Wikimedia Foundation ze všech jazykových verzí. Projekt byl navržen Erikem Möllerem v březnu 2004 a spuštěn 7. září 2004. Editační a uživatelské prostředí Commons je téměř shodné jako editační prostředí Wikipedie, rovněž se používá stejný princ

What's New