Polyglot (z řeckého polys, mnohý a glótta, jazyk) je člověk, ov... - dofaq.co
polyglot

Polyglot (z řeckého polys, mnohý a glótta, jazyk) je člověk, ov...

wikipedia - 08 Aug 2019
Polyglot (z řeckého polys, mnohý a glótta, jazyk) je člověk, ovládající mnoho jazyků. Člověk hovořící dvěma jazyky se nazývá bilingvní (z francouzského bilingue), třemi jazyky trilingvní. Pro obecnou schopnost vícejazyčnosti se také užívá název multilingvismus (anglicky multilingualism, z latinského multi, mnoho, a lingua, jazyk).

What's New